نمی‌فهمند روضه چیست

سخنرانی در جمع هیات فاطمیون تهران (فلسفه عاشورا- حفظ جمهوری اسلامی)
۴ مهر ۱۳۵۸/ ۴ ذی القعده ۱۳۹۹
عزاداری,
نمی‌فهمند روضه چیست

این مطلبی که الآن القا کرده‌اند به جوان‌های ما که تا کیْ گریه و تا کیْ روضه و این‌ها!؟ بیایید تظاهر کنیم. این‌ها نمی‌فهمند روضه چیست؛ و این اساس [را] کی تا حالا نگه داشته است، این را نمی‌فهمند، و نمی‌شود هم بهشان بفهمانیم. اینها نمی‌فهمند که این روضه و این گریه آدم‌ساز است؛ انسان درست می‌کند. این مجالس روضه، این مجالس عزای سید الشهداء این آن تبلیغات بر ضد ظلم، این تبلیغ بر ضد طاغوت است. بیان ظلمی که به مظلوم شده تا آخر باید باشد.