ملت را پیش می‌برد

سخنرانی در جمع هیات فاطمیون تهران (فلسفه عاشورا- حفظ جمهوری اسلامی)
۴ مهر ۱۳۵۸/ ۴ ذی القعده ۱۳۹۹
عزاداری,
ملت را پیش می‌برد

اساسی که همه چیز را تا حالا نگه داشته، اوست. پیغمبر هم فرمود که انَا مْن حُسَینٍ «1» یعنی دیانت را او نگه می‌دارد، و این فداکاری دیانت اسلام را نگه داشته است، و ما باید نگهش داریم. این جوانها توجه ندارند، البته یک دسته‌اند [که‌] تزریق به اینها شده از [طرف‌] اشخاصی‌ که می‌خواهند نباشد، این اساس [نباشد] می‌خواهند روضه را از بین ببرند: روضه نخوانید دیگر! روضه‌خوانی نکنید دیگر؛ صحبت کنید. اینها نمی‌دانند که روضه‌خوانی است که عواطف مردم را همچو تهییج می‌کند که برای همه چیز حاضرند. وقتی مردم دیدند که سید الشهداء جوانهایش را آن طور قطعه قطعه کردند و آن طور جوانهای خودش را داد، برای مردم آسان می‌شود که جوان بدهند. و با این حس شهادت دوستی این معنی را ملت ما پیش برد. و رمز همین معنایی بود که از کربلا منعکس شد به همه جهاتی که ما داشتیم، به همه ملت ما؛ و همه آرزوی شهادت می‌کردند؛ همان شهادتی که سیدش سید الشهداء بود. اینها نمی‌فهمند که اینهاست که نگه داشته است. آنهایی که می‌فهمند تزریق می‌کنند و دیگران را گول می‌زنند.