قدرت ما در همین عزاداری‌هاست

سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان دانشکده افسری (هدف دشمن، ضربه به اسلام)
قبل از ظهر ۲۵ آبان ۱۳۵۹/ ۷ محرّم ۱۴۰۱
عزاداری,
قدرت ما در همین عزاداری‌هاست

راهپیمایی، عزاداری را از شما نگیرد. عزاداری کنید و با عزاداری راه‌ بروید. همه با هم مجتمع بشوید به عزاداری. وقتی کلمه راهپیمایی پیش می‌آید، خیال نکنید که معنایش این است که عزاداری نمی‌خواهیم. ما از همین اسلام و مظاهر اسلام و شهدای اسلام می‌توانیم کارهایمان را انجام بدهیم، و الّا نه توپ ما و نه تانک ما مقابله با تانک و توپ امریکا ندارد، شوروی ندارد. ما یک ملتی می‌خواهیم که برای اسلام همدست بشوند. مطمئن باشید که وقتی یک ملت در یک امر اسلامی همدست شدند- که چنانچه می‌بینید شدند- هیچ قدرتی نمی‌تواند شما را عقب بزند.