ستمگری‌های عصر حاضر در نوحه‌ها و اشعار یادآوری شود

وصیتنامه سیاسی- الهی
تاریخ نگارش ۲۶ بهمن ۱۳۶۱/ ۱ جمادی الاول ۱۴۰۳
عزاداری,
ستمگری‌های عصر حاضر در نوحه‌ها و اشعار یادآوری شود

لازم است در نوحه‌ها و اشعار مرثیه و اشعار ثنای از ائمه حق- علیهم سلام اللَّه- به طور کوبنده فجایع و ستمگریهای ستمگران هر عصر و مصر یادآوری شود؛ و در این عصر که عصر مظلومیت جهان اسلام به دست امریکا و شوروی و سایر وابستگان به آنان و از آن جمله آل سعود، این خائنین به حرم بزرگ الهی- لعنه اللَّه و ملائکته و رسله علیهم- است به طور کوبنده یادآوری و لعن و نفرین شود. و همه باید بدانیم که آنچه موجب وحدت بین مسلمین است این مراسم سیاسی است که حافظ ملّیت مسلمین، بویژه شیعیان ائمه اثنی عشر- علیهم صلوات اللَّه و سلم- است.