بسیج؛ تنها راه جلوگیری از نفوذ در حوزه و دانشگاه

پیام به ملت ایران و بسیجیان سلحشور در هفته بسیج (نقش و منزلت بسیج)
۲ آذر ۱۳۶۷/ ۱۲ ربیع الثانی ۱۴۰۹
بسیج, بسیج دانشجویی,
بسیج؛ تنها راه جلوگیری از نفوذ در حوزه و دانشگاه

امروز یکی از ضروری‌ترین تشکل‌ها، بسیج دانشجو و طلبه است. طلاب علوم دینی و دانشجویان دانشگاهها باید با تمام توان خود در مراکزشان از انقلاب و اسلام دفاع کنند و فرزندان بسیجی‌ام در این دو مرکز، پاسدار اصول تغییرناپذیر «نه شرقی و نه غربی» باشند. امروز دانشگاه و حوزه از هر محلی بیشتر به اتحاد و یگانگی احتیاج دارند. فرزندان انقلاب به هیچ وجه نگذارند ایادی امریکا و شوروی در آن دو محل حساس نفوذ کنند. تنها با بسیج است که این مهم انجام می‌پذیرد. مسائل اعتقادی بسیجیان به عهده این دو پایگاه علمی است.