شهادت افتخار است

پیام به ملت مسلمان ایران درباره وظایف اقشار جامعه در آستانه ماه محرّم‌
۱ آذر ۱۳۵۷/ ۲۱ ذی الحجه ۱۳۹۸
شهادت,
شهادت افتخار است

من شهادت در راه حق و اهداف الهی را افتخار جاودانی می‌دانم.