شهادت عزت شماست

سخنرانی در جمع گروهی از پاسداران (ادامه جهاد تا استقرار کامل)
پیش از ظهر ۱۴ اسفند ۱۳۵۷/ ۶ ربیع الثانی ۱۳۹۹
شهادت,
شهادت عزت شماست

در این دلهای شب با خدای تبارک و تعالی مناجات کنید. از خدا بخواهید که‌ شما را توفیق بدهد، توفیق شهادت بدهد، توفیق عزت بدهد. شهادتْ عزت شماست. شما نترسید از هیچ چیز.