شهادت عامل پیروزی است

سخنرانی در جمع بانوان اهواز، قم و بروجرد (هدف اصلی انقلاب)
۱۱ خرداد ۱۳۵۸/ ۶ رجب ۱۳۹۹
شهادت,
شهادت عامل پیروزی است

اسلام است که این پیروزی را حاصل کرده، شهادت است که این پیروزی را حاصل کرده شهادت هم حفظ اسلام است. از اول، اسلام با شهادت پیش برده، حالا هم که می‌بینید که جوانهای ما شهادت را می‌خواهند. همین امروز هم، که من این بیرون ایستاده بودم، یک جوان برومندی فریاد می‌کرد از آنجا که، «شما دعا کنید که من شهید بشوم». این حس بود که اینها را، ما را، پیش برد. این حس شهادت بود، و این حس جلو آمدن برای اسلام و شهادت بود که ما را به پیروزی رساند