شهادت، میراث اولیا

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (مخالفت اسلام با آزادی به شیوه غربی)
۲ شهریور ۱۳۵۸/ ۱ شوال ۱۳۹۹
شهادت,
شهادت، میراث اولیا

بدخواهان ما گمان نکنند که جوانهای ما از مُردن، از شهادت، باکی دارند. شهادت ارثی است که از اولیای ما به ما می‌رسد. آنها باید از مردن بترسند که بعد از موت را فنا می‌دانند. ما که بعد از موت را حیات بالاتر از این حیات می‌دانیم چه باکی داریم.