جانبازان و روسیاهی سازمان های بین المللی

پیام به جامعه مصدومین و معلولین (قدردانی از آنها)
۹ دی ۱۳۵۸/ ۱۰ صفر ۱۴۰۰
جانبازان,
جانبازان و روسیاهی سازمان های بین المللی

درود بر شما معلولان و مصدومان که اعضا و سلامت خود را در راه اعتلای قرآن کریم از دست دادید. ملت شریف و اسلام بزرگ هیچ گاه شما عزیزان را از یاد نمی‌برد. ننگ بر رژیم خائن پهلوی و جنایتکاران بین المللی که با دست جنایتکار خود، ملت ما را به سوگ عزیزان خود نشاندند؛ و برای خود نفرین ابدی به جا گذاشتند. ای کاش اعضای سازمان ملل و شورای امنیت حاضر بودند و شما معلولین عزیز را می‌دیدند و آثار جرم دولت امریکا و دست نشاندگان آن را می‌دیدند، سپس حکم صادر می‌کردند. کاش کاخ‌نشینان، حال دردمندان ما را مشاهده می‌کردند تا به جنایات دولت جبار امریکا دامن‌نزنند، و برای سازمانهای بین المللی و شورای امنیت ننگ و نفرین به بار نیاورند.