کمک به جانبازان از بالاترین عبادت هاست

حکم به آقای حسن صانعی (احداث سد 15 خرداد جهت تامین آب آشامیدنی قم)
۱۶ مهر ۱۳۶۵/ ۳ صفر ۱۴۰۷
جانبازان,
کمک به جانبازان از بالاترین عبادت هاست

کمک به محرومین و جانبازان و جنگزدگان و خانواده‌های شهدا، اسرا و مفقودین یکی از بزرگترین عبادتها است. دولت و مسئولین قضایی توجه داشته باشند که کمک به بنیاد مذکور در رفع نیازهای نیازمندان از کارهای اصیل انقلابی است.