فرهنگ استعماری

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس درباره توطئه بر علیه اسلام و روحانیت‌
۲۳ مهر ۱۳۵۷/ ۱۲ ذی القعده ۱۳۹۸
فرهنگ,
فرهنگ استعماری

فرهنگ ما هم که برایش خطر قائل بودند، فرهنگ ما را هم در تحت قبضه گرفتند. یک فرهنگ استعماری درست کردند، نه یک فرهنگ استقلالی. الآن هم یک فرهنگ مستقلی که برنامه‌اش را خود عُقَلای قوم ریخته باشند، نیست.