سیره انبیا بر مبارزه تا پای جان بوده است

سخنرانی در جمع مردم و مسئولین نظام (برکات میلاد و مبعث پیامبر)
بعد از ظهر ۱ دی ۱۳۶۲/ ۱۷ ربیع الاول ۱۴۰۴
شهادت,
سیره انبیا بر مبارزه تا پای جان بوده است

من نمی‌گویم به ما خسارت وارد نشد، اما ارزش ندارد که انسان ارزش انسانی خودش را، ارزش اسلام را حفظ بکند و لو اینکه شهید هم می‌داد. البته پیغمبر هم شهید داد، انبیا هم همین طور. سیره انبیا بر این معنا بوده است، سیره بزرگان بر این معنا بوده است که معارضه می‌کردند با طاغوت و لو اینکه زمین بخورند، و لو اینکه کشته بشوند و لو کشته بدهند.