سیره انبیا مبارزه تا مرز شهادت بوده است

سخنرانی در جمع مردم و مسئولین نظام (برکات میلاد و مبعث پیامبر)
بعد از ظهر ۱ دی ۱۳۶۲/ ۱۷ ربیع الاول ۱۴۰۴
شهادت,
سیره انبیا مبارزه تا مرز شهادت بوده است

پیغمبر هم شهید داد، انبیا هم همین طور. سیره انبیا بر این معنا بوده است، سیره بزرگان بر این معنا بوده است که معارضه می‌کردند با طاغوت و لو اینکه زمین بخورند، و لو اینکه کشته بشوند و لو کشته بدهند. ارزش دارد که انسان در مقابل ظلم بایستد، در مقابل ظالم بایستد و مشتش را گره کند و توی دهنش بزند، و نگذارد که این قدر ظلم زیاد بشود، این ارزش دارد.