سیره اولیا فداکاری در راه برپایی حکومت عدل اسلامی است

پیام به ملت ایران درباره ضرورت تداوم نهضت
۱۵ شهریور ۱۳۵۷/ ۳ شوال ۱۳۹۸
شهادت,
سیره اولیا فداکاری در راه برپایی حکومت عدل اسلامی است

مردم مسلمان ایران به دنبال برگزاری نماز عید، دست به عبادت ارزنده دیگری زدند که آن فریادهای کوبنده علیه دستگاه جبار و چپاولگر برای بپاداشتن حکومت عدل اسلام است که کوشش در این راه از اعظم عبادات است، و فدایی دادن در راه آن سیره انبیای عظام، خصوصاً نبی اکرم و وصی بزرگ او، امیر مومنان است.