مذهب تشیع، مذهب فداکاری است

مصاحبه با رادیو «بی. بی. سی» درباره حکومت آینده ایران‌
۱۳ آذر ۱۳۵۷/ ۳ محرّم ۱۳۹۹
شهادت,
مذهب تشیع، مذهب فداکاری است

مذهب تشیع، مذهب فداکاری بوده است و در طول تاریخ، مردم برای عدالت و برای حقوق از دست رفته خود، همیشه قیام کرده‌اند، همیشه خون داده‌اند. ما نگرانی از این بابت نداریم، برای اینکه اطاعت خدا می‌کنیم.