شهدای 15 خرداد فرزندان من هستند

سخنرانی در جمع گروهی از پاسداران (ادامه جهاد تا استقرار کامل)
پیش از ظهر ۱۴ اسفند ۱۳۵۷/ ۶ ربیع الثانی ۱۳۹۹
پانزده خرداد,
شهدای 15 خرداد فرزندان من هستند

خدا می‌داند- در مدرسه که بعد از یکی- دو روز متوجه شدم به این عکسهایی که از جوانهای ما در مدرسه هست، که البته این بعض از آن شهیدان ما هستند، خدا می‌داند که بر قلب من چه می‌گذرد و من چقدر متاسفم، متاثرم. اینها جوانهای خود ما هستند؛ اینها فرزندان من هستند. این جوانهای برومند برای اسلام شهید شدند. خداوند آنها را با صاحب اسلام محشور فرماید.