قیامی که از 15 خرداد شروع شد، قیام ملی نیست، اسلامی است

سخنرانی برای اقشار مختلف مردم در قم (قیام قرآنی و اسلامی)
عصر ۱۸ اسفند ۱۳۵۷/ ۱۰ ربیع الثانی ۱۳۹۹
پانزده خرداد,
قیامی که از 15 خرداد شروع شد، قیام ملی نیست، اسلامی است

این قیامی که از 15 خرداد شروع شد و تا کنون باقی است- و امید است باقی باشد تا همه اهداف اسلام جامه عمل بپوشد- قیامی اسلامی است؛ قیامی ایمانی است؛ پیرو هیچ قیامی نیست. همه می‌دانیم که 15 خرداد مبدا عطفی بود در تاریخ؛ نه پیرو نهضتهای دیگر، قیامهای دیگر. این شعار باید محفوظ باشد که این قیام «قیام ملی» نیست، این قیام «قیام قرآنی» است، این قیام «قیام اسلامی» است.