رجائی، رئیس جمهور متعهد

حکم تنفیذ ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای‌
۱۷ مهر ۱۳۶۰/ ۱۰ ذی الحجه ۱۴۰۱
هشتم شهریور 1360,
رجائی، رئیس جمهور متعهد

گرچه دست جنایتکاران و منافقان، رئیس جمهور متعهد و مومنی را از ملت مجاهد ایران گرفت و یکی از خدمتگزاران صدیق را به شهادت رساند و ملت عزیز را از خدمت او، و او را از خدمت به ملت محروم کرد و گمان کرد که با ترور اشخاص، ملت بپاخاسته از تصمیم خود عقب می‌نشیند و در خدمت به اسلام بزرگ سستی می‌ورزد و در نتیجه راه برای قدرتهای چپاولگر باز می‌شود، ولی شرکت بی‌سابقه مردم کشور، امید بدخواهان را مبدل به یاس و طمع آزمندان را برای همیشه برید.