فرهنگ استعماری، بدتر از اسلحه قلدرها

سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب درباره جنایات رژیم پهلوی‌
اواخر دی ۱۳۵۶/ صفر ۱۳۹۸ «۱»
استکبار جهانی,
فرهنگ استعماری، بدتر از اسلحه قلدرها

فرهنگ استعمارى، جوان استعمارى تحويل مملكت مى‌دهد. فرهنگى كه با نقشه ديگران درست مى‌شود و اجانب براى ما نقشه‌كشى مى‌كنند و با صورت فرهنگ مى‌خواهند تحويل جامعه ما بدهند، اين فرهنگْ فرهنگ استعمارى و انگلى است. و اين فرهنگ از همه چيزها، حتى از اين اسلحه اين قلدرها بدتر است. اين قلدرها اسلحه شان بعد از چند وقت مى‌شكند، و حالا هم شكسته، اما وقتى فرهنگ فاسد شد، جوانهاى ما كه زيربناى تأسيس همه چيز هستند از دست ما مى‌روند و انگل بار مى‌آيند، غربزده بار مى‌آيند.
اينها را از همان اول، از همان كلاسهاى اول، توى ذهنهايشان هى مطالبى مى‌كنند تا برسند به آن بالا. اگر فرهنگْ فرهنگ صحيح باشد جوانهاى ما صحيح بار مى‌آيند. اگر فرهنگْ فرهنگ حق باشد، فرهنگ الهى باشد، فرهنگى باشد كه براى منفعت اهل ملت، براى منفعت مسلمين باشد، اين افرادى كه مى‌بينيد كه الآن سر كار هستند، اينها از آنها بيرون نمى‌آمد. فرهنگ ما يك فرهنگ استعمارى است، فرهنگ ما در دست صُلَحا نيست، صالح اداره‌اش نمى‌كند.