مراتب فضل و مجاهدت شهید هاشمی نژاد پوشیده نیست

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (انتخابات ریاست جمهوری)
قبل از ظهر ۷ مهر ۱۳۶۰/ ۳۰ ذی القعده ۱۴۰۱
سید عبدالکریم هاشمی نژاد,
مراتب فضل و مجاهدت شهید هاشمی نژاد پوشیده نیست

در روز شهادت امام جواد- سلام الله علیه- یکی از فرزندان و تبار آن خانواده به شهادت رسید؛ شهید هاشمی نژاد که من از نزدیک با او آشنا بودم و خصال و تعهد آن شهید را لمس کرده بودم و مراتب فضل و مجاهدت آن بر اشخاصی که او را می‌شناسند پوشیده نیست. امروز در روز شهادت سلف صالح، این خلف صالح و متعهد از دست ما گرفته شد.