شهادت هدیه الهی است

سخنرانی در جمع زندانیان سیاسی در رژیم پهلوی (تلاش برای خودکفایی)
۱۱ آبان ۱۳۵۸/ ۱۱ ذی الحجه ۱۳۹۹
شهادت,
شهادت هدیه الهی است

شهادت یک هدیه‌ای است از جانب خدای تبارک و تعالی برای آن کسانی که لایق هستند.