شهادت فخر ملت ماست

پیام به ملت ایران به مناسبت حادثه طبس (اشتباه کارتر و نتایج آن)
۵ اردیبهشت ۱۳۵۹/ ۹ جمادی الثانی ۱۴۰۰
شهادت,
شهادت فخر ملت ماست

ملت 35 میلیونی ما با مکتبی بزرگ شده‌اند که شهادت را سعادت و فخر می‌دانند و سر و جان را فدای مکتب خود می‌کنند.