شهادت از عسل شیرین تر است

پیام به ملت ایران در پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب (ارزیابی شرایط ایران)
۲۲ بهمن ۱۳۶۲/ ۸ جمادی الاول ۱۴۰۴
شهادت,
شهادت از عسل شیرین تر است

بکوشید تا حجاب خودیت را بردارید، و جمال جمیل او جل‌ و علا را ببینید. آن گاه است که هر مشکلی آسان و هر رنج و زحمتی گوارا؛ و فدا شدن در راه او احلی‌ «۹» از عسل، بلکه بالاتر از هر چیز، به گمان آید.