شهدا در صف شهدای کربلا هستند

پیام به ملت ایران (دستور العمل برای ادامه مبارزه)
۴ آبان ۱۳۵۷/ ۲۳ ذی القعده ۱۳۹۸
شهادت,
شهدا در صف شهدای کربلا هستند

شما که برای اسلام بپاخاسته‌اید و جان و مال نثار می‌کنید، در صف شهدای کربلا هستید؛ چرا که پیرو مکتب آنانید.