شهدا نور انقلابند

پیام به ملت ایران در سالگرد پیروزی انقلاب (استمرار مبارزه تا قطع وابستگی)
۲۲ بهمن ۱۳۵۸/ ۲۴ ربیع الاول ۱۴۰۰
شهادت,
شهدا نور انقلابند

ما گرچه شهدای گرانمایه و جوانان برومندی را از دست دادیم، و برادران و خواهران معلول و ناقص العضو به جای‌ گذاشتیم؛ شهدایی که نور انقلابمان، و خواهران و برادران معلولی که سرمایه انقلاب اسلامی ما هستند و از احترام خاصی در میان ملت قدرشناس ما برخوردارند. لکن در عوض، ملتی بزرگ را نجات دادیم و چنگال گرگان آدمخوار- وحشیان به صورت آدمی- را از شریان حیات امتی عظیم الشان قطع کردیم.