شهیدان با شهدای صدر اسلام محشورند

سخنرانی در جمع دانشجویان مسلمان پیرو خط امام (شکست قدرتهای پوشالی)
ساعت ۱۰ صبح ۱۲ آبان ۱۳۵۹/ ۲۴ ذی الحجه ۱۴۰۰
شهادت,
شهیدان با شهدای صدر اسلام محشورند

جوانهای مایی که برای خدا دارند جنگ می‌کنند، اجرشان با خداست. امکان دارد که یک کسی برای خدا کار بکند و خدای تبارک و تعالی، به او عنایت نداشته باشد؟! شهیدشان با همان‌ شهدای صدر اسلام ان شاء الله، محشور است، و قدرتمند هستید.