شهادت بالاترین فضل است

سخنرانی در جمع مسئولین بنیاد شهید و جمعی از خانواده‌های شهدا (مقام شهید)
صبح ۲۰ دی ۱۳۵۹/ ۳ ربیع الاول ۱۴۰۱
شهادت,
شهادت بالاترین فضل است

شهید، افضل است. شهادت از همه چیزها [افضل است‌] و باز در روایتی است که هر خوبی بالاتر از او هم خوبی هست تا برسد به قتل در راه خدا؛ شهادت در راه خدا. بالاتر از او دیگر خوبی در کار نیست. و معلوم [است‌] نکته‌اش برای اینکه، کسی که همه چیزش را برای خدا تقدیم کرده است و حیات که بالاترین سرمایه است برای او در این عالم تقدیم کرده است. دیگر از این بِرّ و از این خوبی بالاتر نمی‌شود باشد.