خدمت به شهید، خدمت به انبیاست

سخنرانی در جمع مسئولین بنیاد شهید و جمعی از خانواده‌های شهدا (مقام شهید)
صبح ۲۰ دی ۱۳۵۹/ ۳ ربیع الاول ۱۴۰۱
شهادت,
خدمت به شهید، خدمت به انبیاست

خدمت به شهید ارزشش بیشتر از همه خدمتهاست. معلولی که جان خودش را در دست گرفته و تقدیم کرده است لکن موفق نشده است به شهادت، آن هم فداکاری خودش را کرده است. شما که خدمت به شهید می‌کنید و بنیاد شما که بنیاد شهید است، قدر این بنیاد را بدانید و قدر این خدمت را بدانید. برای کم کسی این طور مطلبی که برای شهید گفته شده است برای کم کسی هست. آنها را قرین انبیا قرار داده‌اند. خدمت شما به آنها خدمت به نبی اکرم است. خدمت به انبیاست.