رفع تبعیضات و محرومیت‌ها از آموزه‌های مسیح (ع)

پیام تشکر به رئیس جمهور بلغارستان (تبریک سال جدید میلادی)
۲۴ دی ۱۳۶۷/ ۶ جمادی الثانی ۱۴۰۹
مسیحیت,
رفع تبعیضات و محرومیت‌ها از آموزه‌های مسیح (ع)

امید است در سال جدید زمامداران جهان و بخصوص کشورهای مسیحی تعالیم عالیه و آسمانی حضرت مسیح- علیه السلام- را سرمشق کار خود قرار داده و در رفع تبعیضات و محرومیت‌ها از ملل ستمدیده و محروم اقدامی جدی بنمایند.