ثمره آن مسیحی که تمام وجودش روحانی بوده، این است؟!

سخنرانی در جمع نمایندگانی از اقلیتهای مذهبی (همگامی مکاتب توحیدی)
صبح ۲۷ آبان ۱۳۶۱/ ۲ صفر ۱۴۰۳
مسیحیت,
ثمره آن مسیحی که تمام وجودش روحانی بوده، این است؟!

اگر هر یک از انبیا را ببرند در محضر خدا و خدای تبارک و تعالی به آنها وحی کند که این حکومت‌هایی که از مذهب شما هستند، ببینید الآن در جهان چه می‌کنند، امریکا با مردم چه می‌کند با دعوی مسیحیت- آن مسیحیّتی که تمام وجودش بر این بوده است، آن مسیحی که تمام وجودش روحانی بوده است و بر این معنا بوده است که مردم را روحانی کند- الآن آنهایی که ادعای مسیحیت می‌کنند، اقبالشان به دنیا از آنهایی که مشرک هستند کمتر نیست. آنهایی که اصلًا مبدا و معاد را قبول ندارند، با آنهایی که دعوی مسیحیت می‌کنند، دعوی یهودیت می‌کنند از این سران، فرق با آنها معلوم نیست چیزی باشد، بلکه شاید اینها جلو باشند از آنها در اینکه به دنیا توجه دارند و مردم مظلوم را زیر پای خودشان خرد می‌کنند.

... امروز شما می‌بینید که صهیونیست در عالم که مدعی یهودی بودن است و یهودیان او را قبول ندارند، با مردم چه می‌کند و مع ذلک، ادعا می‌کند که من تابع حضرت موسی هستم! و بالاتر و بدتر از او دولت‌های بزرگ مسیحی با مردم چه می‌کنند! با آن روحانیتی که حضرت مسیح داشته است، با مردم چه می‌کنند و با ملت‌های خودشان،حتی با ملت‌های مظلوم خودشان. و دیگران چه می‌کنند که روی مسیحیت را سیاه کرده‌اند، البته روی خودشان سیاه است.

امروز شما می‌بینید که صهیونیست در عالم که مدعی یهودی بودن است و یهودیان او را قبول ندارند، با مردم چه می‌کند و مع ذلک، ادعا می‌کند که من تابع حضرت موسی هستم! و بالاتر و بدتر از او دولت‌های بزرگ مسیحی با مردم چه می‌کنند! با آن روحانیتی که حضرت مسیح داشته است، با مردم چه می‌کنند و با ملت‌های خودشان،حتی با ملت‌های مظلوم خودشان. و دیگران چه می‌کنند که روی مسیحیت را سیاه کرده‌اند، البته روی خودشان سیاه است.

امام خمینی (ره)؛ 27 آبان 1361
بیشتر بخوانید: http://imam.ir/posts/view/3120