هر کس که دنباله مسیح باشد باید حامی مظلومان باشد

بیانات خطاب به اسقف کاپوچی (انتقاد از عملکرد روحانیت مسیح)
۱۲ مرداد ۱۳۵۹/ ۲۱ رمضان ۱۴۰۰
مسیحیت,
هر کس که دنباله مسیح باشد باید حامی مظلومان باشد

ایشان این مسائل را اصلًا توجه به آن دارند؟ توجه به این دارند که حضرت مسیح- علیه السلام- با بشر چه جور بود، و شما که مدعی نیابت از او هستید توجه به این مسائل هیچ نمی‌کنید؟ کاش یک پیکی هم برای کارتر ایشان می‌فرستادند. کاش شما را می‌فرستادند با یک نامه‌ای پیش کارتر که با این جوانهایی که می‌خواهند احقاق حق بکنند، می‌خواهند مظلومیت ملت ما را اظهار کنند، آنها را گرفته‌اند و از حبسی به حبس‌ دیگر می‌برند و دست و پای آنها را غل زده‌اند، زنجیر زده‌اند و دنده‌های آنها را شکسته‌اند با چکمه، و الآن هم آنها در زیر زنجیر آنها و در زیر چکمه دژخیمان کارتر و امریکا از بین دارند می‌روند. من چطور جواب ملت را بدهم که ملت ما اگر بگویند که این روحانیت مسیح در خدمت ابرقدرتهاست، ما چطور جواب آنها را بدهیم؟ من متاسفم که نمی‌توانم جواب اینها را بدهم؛ برای اینکه اگر من بخواهم دفاع کنم از روحانیت مسیح، علایمی که در کار است، شواهدی که در کار است، ملت ما برای ما آن شواهد را به رخ ما می‌کشند. چرا باید ایشان در این مدت طولانی که ما در زیر رنج بودیم، و جوانهای ما را در خیابانهای ایران می‌کشتند، و خون آنها را روی اسفالتها جاری می‌کردند، ایشان یک کلمه سفارش اینها را نکند؟ این تبعیض را چرا ایشان قائل هستند؟ مگر حضرت مسیح تعلیماتش تعلیمات تبعیضی است؟ مگر حضرت مسیح با یک طایفه خوبند و آن ثروتمندان، و با طایفه دیگر بد هستند و آن مظلومان و اشخاصی که بیچاره و فقیر هستند که شما دارید این کار را می‌کنید؟ من می‌دانم که مذهب مسیح این نیست، و هر کس که دنباله مسیح باشد باید حامی مظلومان باشد، و باید با ابرقدرتها مقابله کند، همان طوری که کسی که تابع مذهب اسلام است باید با ابرقدرتها مخالفت کند، و مظلومان را از زیر چنگال اینها بیرون بیاورد.