چرا اهل کلیسا با ظلم‌هایی که به اسم مسیحیت می‌شود، مقابله ‌نمی‌کند؟

بیانات خطاب به اسقف کاپوچی (انتقاد از عملکرد روحانیت مسیح)
۱۲ مرداد ۱۳۵۹/ ۲۱ رمضان ۱۴۰۰
مسیحیت,
چرا اهل کلیسا با ظلم‌هایی که به اسم مسیحیت می‌شود، مقابله ‌نمی‌کند؟

چرا باید آقای پاپ احوالی از این دخترها و پسرهایی که امروز، الآن که من دارم با شما صحبت می‌کنم، در حبس‌ها و زنجیرها و گرفتاری‌ها و شکنجه‌ها به سر می‌برند، ایشان یک کلمه راجع به این مسائل صحبت نکند؟ چرا نباید به این اشخاصی که خودشان را مسیحی می‌دانند و خودشان را اهل کلیسا می‌دانند یک کلمه نگویند که شما که مسیحی هستید چرا این کارها را می‌کنید؟ من جواب این مظلوم‌ها را چه بدهم؟ این‌ها که به ما اشکال می‌کنند که شما طرفدار روحانیت هستید، و این روحانیت هیچ کلمه‌ای در مقابل قدرت‌های بزرگ و ظلم‌هایی که بر مردم می‌شود، بر مظلومین می‌شود، حتی ظلم‌هایی که‌ بر خود اشخاصی که در امریکا هستند می‌شود، یک کلمه صحبت نمی‌شود؟