مانع تحقق تعلیمات مسیح شدند

سخنرانی در جمع نمایندگان ارامنه (کارشکنی مستکبرین در تحقق مکاتب الهی)
۱۵ دی ۱۳۵۸/ ۱۶ صفر ۱۴۰۰
مسیحیت,
مانع تحقق تعلیمات مسیح شدند

مکتب‌های الهی- توحیدی از اولی که در بین بشر بوده است مع الاسف به واسطه کارشکنی‌هایی که از مستکبرین شده است، آن طور که باید پیاده نشده است. و خصوص مذهب حضرت عیسی- سلام الله علیه- که به دست یک طایفه‌هایی افتاده است. یک تحریف‌هایی شده است، و یک چیزهایی که سزاوار حضرت مسیح نیست ذکر شده است. و بدتر از او سلاطینی که خودشان را به مذهب مسیح بسته‌اند و مسیحی نبوده‌اند، مانع شدند از اینکه تعلیمات حضرت مسیح تحقق پیدا بکند. اگر تعلیمات انبیا؛ حضرت مسیح در مسیحیّین، حضرت موسی در کلیمییّن، حضرت رسول اکرم در مسلمین، آن طوری که آنها می‌خواستند تحقق پیدا می‌کرد، این گرفتاریهایی که الآن برای همه بشر در همه جا هست پیش نمی‌آمد. الآن شما می‌بینید که دولت‌های بزرگ با اسم مسیحیت، با اسم انتساب به مکتب حضرت مسیح- سلام الله علیه- چه جنایتها در عالم می‌کنند. چنانچه سران ممالک اسلامی هم با اینکه ما مسلمان هستیم و با اسم اسلام بلکه چه جنایاتی که نمی‌کنند.