مسیحیت در معرض اتهام واقع شده است

سخنرانی در جمع کشیشهای مسیحی (وظایف روحانیت مسیح)
۴ دی ۱۳۵۸/ ۵ صفر ۱۴۰۰
مسیحیت,
مسیحیت در معرض اتهام واقع شده است

به روحانیت مسیح در تمام دنیا پیام می‌فرستم که هم مظلومین را دریابید و هم حضرت عیسی را و هم مذهب مسیح را. مذهب مسیح و حضرت عیسی در معرض اتهام واقع شده است، این مذهب را دریابید. آقای پاپ در معرض اتهام است. مردم حق ندارند بگویند این «چرا» را. حق ندارند که [بپرسند] چرا آقای پاپ مظلومین را محکوم می‌کنند برای ارضای ظالمها؟ شماها برسانید این مسائل را به مردم. ملت امریکا را می‌گویند بر ضد ما تجهیز کردند در این عیدی که باید عید صلح باشد. و رئیس جمهور امریکا در همه جا؛ در بین مظلومین جنگ راه انداخته است. مظلومین را دارد می‌کوبد. مع ذلک روحانیین مسیح ساکت‌اند. چرا باید ساکت باشند؟ چرا باید از حال مظلومین مطلع نباشید؟ چرا اگر از حال مظلومین مطلعید باید با ظالمها مقابله نکنید و لا اقل هدایت نکنید آنها را؟ هدایت محصور به کلیساست؟ هدایت محصور به یک جمعیت پایین است؟ یا هدایت اول مال بالاهاست؟ انبیا که مبعوث شدند اول با طبقه بالا مقابله کردند. حضرت موسی با فرعون مقابله کرد. طبقه بالا اولی‌ هستند به اینکه مقابله بشوند و هدایت بشوند. شما روحانیون هدایت کنید این طبقه بالا را. هدایت کنید این روسای جمهور را. دریابید عیسی مسیح را. دریابید ملت مسیح را. دریابید مسیحیت را. نگذارید مسیحیت در نظر مردم مشوه بشود. نگذارید روحانیت مسیح در نظر مردم یک روحانیتی باشد طرفدار ظالمها. خداوند ان شاء الله بشر را از شرّ این بشرهایی که بر ضد تعلیمات آسمان، بر ضد تعلیمات ملکوت رفتار می‌کنند هدایت کند. و خداوند مظلومان را از چنگ ظالمان نجات دهد.