قرآن طرفداری از مسیح(ع) و علمای مسیحیت کرد

سخنرانی در جمع فرستاده پاپ و آقای بنی صدر (انتظار از پاپ- محاصره اقتصادی)
ساعت ۴ بعد از ظهر ۱۹ آبان ۱۳۵۸/ ۱۹ ذی الحجه ۱۳۹۹
مسیحیت,
قرآن طرفداری از مسیح(ع) و علمای مسیحیت کرد

روحانیت مسیح که می‌داند که قرآن کریم به طرفداری از مسیح و طرفداری از صدّیقه طاهره مریم برخاست. و آن چیزی که به خلاف واقع نسبت به آن طاهره مُطهَّره می‌دادند، تکذیب کرد و با صراحت تکذیب کرد. و این طور طرفداری از عیسی‌ مسیح کرد. و باز طرفداری از علمای نَصاری‌، رُهْبانان و قِسّیسین «۲» نصاری‌ در قرآن طرفداری شده است. در عین حالی که اسلام طرفداری از مسیح و علمای مسیح کرده است در قرآن، ما میل داشتیم که گوش ما را یک وقت هم، نغمه امثال آقای پاپ نوازش بدهد، و استفسار کند که این ملت چرا به این طور می‌گذراند. و از کارتر بپرسد، استیضاح کند که چرا یک همچو آدمی را شما مسلط کردید بر این ملت.