اگر مسیح(ع) بود ما را نجات می‌داد

سخنرانی در جمع فرستاده پاپ و آقای بنی صدر (انتظار از پاپ- محاصره اقتصادی)
ساعت ۴ بعد از ظهر ۱۹ آبان ۱۳۵۸/ ۱۹ ذی الحجه ۱۳۹۹
مسیحیت,
اگر مسیح(ع) بود ما را نجات می‌داد

من به شما آقای پاپ عرض می‌کنم که اگر عیسی مسیح امروز بود؛ کارتر را استیضاح می‌کرد. اگر عیسی مسیح بود ما را از چنگال این دشمن خلق و دشمن بشر نجات می‌داد. و شما نماینده ایشان هستید، و شما باید همان کاری که مسیح می‌کند بکنید.