مذهب مسیح را مسخ کردند

سخنرانی در جمع علما و اقشار مختلف مردم (ریشه اختلافات داخلی)
قبل از ظهر جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۵۷/ ۳ ربیع الثانی ۱۳۹۹ «۱»
مسیحیت,
مذهب مسیح را مسخ کردند

اسلام همه چیز است ... یکی از بدترین چیزی که اجانب در بین مردم و در بین خود ما القا کردند، این است که اسلام برای این است که ما همان عبادت بکنیم. چنانکه مذهب مسیح را هم مسخ کردند؛ مذهب مسیح مسخ شد. مسیح هرگز نمی‌شود که دعوتش این باشد که فقط عبادت بکنید، ظَلَمه را بگذارید به کار خودشان! این نمی‌شود؛ نبی نمی‌تواند این طور باشد. مسخ شده است اینها.