مگر امکان دارد که حضرت مسیح تعلیم داده که ظلم قبول کنی؟!

بیانات خطاب به حامد الگار متفکر مسلمان امریکایی (اهداف حکومت در اسلام)
۷ دی ۱۳۵۸/ ۸ صفر ۱۴۰۰
مسیحیت,
مگر امکان دارد که حضرت مسیح تعلیم داده که ظلم قبول کنی؟!

من احتمال نمی‌دهم که حضرت مسیح به این جور باشد که حالا درستش کردند. مگر امکان دارد که حضرت مسیح تعلیمش این داده که ظلم قبول کنی. صورتت را این طور بگیری وقتی می‌زنند، آن طرف می‌گیری، این تعلیم خدا نیست. این تعلیم مسیح نیست. حضرت مسیح مبرای از این است. حضرت مسیح با زور مخالف است. حضرت مسیح مبعوث شدند، اینها برای اینکه رفع کنند این ظلمها را. برای اینکه چه بکنند، منتها مبتلا شده است به یک دستگاه‌هایی که بد معرفی می‌کند از او.