به دنبال رژیمی با توجه به روش حضرت مسیح(ع) هستیم

مصاحبه با خبرنگار فرانسوی درباره حوادث و اوضاع آینده ایران‌
۷ بهمن ۱۳۵۷/ ۲۸ صفر ۱۳۹۹
مسیحیت,
به دنبال رژیمی با توجه به روش حضرت مسیح(ع) هستیم

من توصیه می‌کنم که شما غربی‌ها به معنویات توجه کنید. شما مدعی هستید که مسیحی هستید؛ ببینید سیره حضرت مسیح چه بوده است. سیره حضرت مسیح را روش خود قرار دهید تا سعادت برای شما حاصل شود. ما می‌خواهیم رژیمی ایجاد کنیم که روش حضرت مسیح در آن مورد توجه است.