مسیح را پیغمبر بزرگ خدا می‌دانیم

مصاحبه با رادیو لوکزامبورگ درباره احتمال مصالحه ملی‌گراها با شاه‌
۳۰ آذر ۱۳۵۷/ ۲۰ محرّم ۱۳۹۹
مسیحیت,
مسیح را پیغمبر بزرگ خدا می‌دانیم

من پیامم به مسیحیان عالَم و کلیسا این است که اسلام نسبت به حضرت مسیح (ع) احترام بسیار قائل است و او را پیغمبر بزرگ خدا می‌داند و از او در قرآن مجید و همچنین از حضرت مریم بسیار دفاع شده است. ما مسلمین، مسیح را پیغمبر بزرگ خدا می‌دانیم، قرآن حضرت مسیح را پیغمبر بزرگ خوانده است. من از ملت مسیح این تقاضا را دارم که در مقابل خدمتی که اسلام به حضرت مسیح و مسیحیت کرده است، آنان هم در مقابل شاه و حکومت ایران بایستند و از مردم مظلوم ایران دفاع کنند و از ارباب کلیسا بخواهند که برای مسلمانان ایران دعا کنند. و چون حکومت ایران کاری جز ظلم به مردم ایران مظلوم ندارد، دعا کنند تا شاه و حکومت شاه شرّش را از سر مردم ایران بکند تا از دست آنان نجات پیدا کنیم. ما هم به شما دعا می‌کنیم تا در مقابل مشرکین پیروز شوید.