مقایسه اسلام و مسیحیت

سخنرانی در جمع مردم قم (خطر توطئه‌های استعمار در ممالک اسلامی)
۱۸ شهریور ۱۳۴۳/ ۲ جمادی الاول ۱۳۸۴
مسیحیت,
مقایسه اسلام و مسیحیت

الآن دست ماست از مذهب مسیح و از احکام مسیح، خوب ببینید؛ ببینند این دانشجویان، ببینند آن چیست و قرآن چیست. احکام مسیح را ببینند چیست، احکام اسلام را ببینید چیست. احکام اسلامی که کرورها، «۸» میلیونها حکم اسلام دارد برای هر چیزی. تصورْ شما نمی‌توانید بکنید، یک چیزی در عالَم، یک واقعه‌ای در عالَم، اتفاق بیفتد اسلام نداشته باشد حکم؛ حکمش بالای سرش است. یک همچو اسلامی که الآن هم هر حادثه‌ای اتفاق بیفتد حکمش را دارد،