می‌خواهند عیسوی‌ها و کاتولیک‌ها را بازی دهند

سخنرانی در جمع روحانیون درباره جنایات شاه و مدعیان حقوق بشر
۲۹ بهمن ۱۳۵۶/ ۱۰ ربیع الاول ۱۳۹۸
مسیحیت,
می‌خواهند عیسوی‌ها و کاتولیک‌ها را بازی دهند

منطق این‌ها منطق مسلسل است، منطق ما منطق سکوت! باید سکوت کنیم! چاره نیست! منطق آنها سیلی زدن است، منطق ما سیلی خوردن! به حضرت عیسی هم نسبت داده‌اند که یکوقت فرمود که اگر این طرف من سیلی بزنند، آن طرف [هم‌] سیلی [بزنند]! همچو حضرت عیسی را ما نمی‌خواهیم. حضرت عیسی نمی‌گوید همچو چیزی. این منطق تنبلهاست. حضرت عیسی پیغمبر اعظم است؛ آن کسی است که در مهدش شروع می‌کند به گفتن که من چه می‌کنم، چه می‌کنم، اقامه صلات می‌کنم، چه می‌کنم، چه می‌کنم. در مهدْ پیغمبرِ مبعوث بوده به حَسَب مثال قرآن «۱۹» یک همچو موجودی حرف‌های تنبل‌ها را می‌زند؟! حرفهای بی‌عرضه‌ها را می‌زند که اگر این طرف بزنند؟ این را همین، همین اشخاص، همین‌هایی که به عیسی منتسبند- این‌ها عیسوی که نیستند، منتسبند- همین اشخاص اینها را درست کرده‌اند که این عیسوی‌ها و این کاتولیک‌ها و این‌ها را بازی شان بدهند. آنها هم- احمق‌ها- بازی خوردند و لهذا در مقابل حکومتشان هیچ نمی‌کنند.