شهدا عاشق خدا هستند

پیام به فرماندهان نظامی (تجلیل از رشادتهای رزمندگان در عملیات فتح المبین)
۱۰ فروردین ۱۳۶۱/ ۴ جمادی الثانی ۱۴۰۲
شهادت,
شهدا عاشق خدا هستند

این جانب هر وقت با یکی از این چهره‌ها روبه می‌شوم و عشق او را به شهادت در بیان و چهره نورانی‌اش مشاهده می‌کنم احساس شرمساری و حقارت می‌کنم. و هر وقت در تلویزیون، مجالس و محافل این عزیزان که خود را برای حمله به دشمن خدا مهیا می‌کنند، و مناجات و راز و نیازهای این عاشقان خدا و فانیان راه حق را در آستانه هجوم به دشمن می‌نگرم که با مرگ دست به گریبان هستند و از شوق و عشق در پوست نمی‌گنجند، خود را ملامت می‌کنم و بر حال خویش تاسف می‌خورم.