ارزش شهادت به مرتبه اخلاص وابسته است

سخنرانی در جمع رزمندگان اسلام و دانشجویان (ارزش و مرتبه اخلاص)
صبح ۲۸ فروردین ۱۳۶۱/ ۲۲ جمادی الثانی ۱۴۰۲
شهادت,
ارزش شهادت به مرتبه اخلاص وابسته است

شما جان خودتان را فدا می‌کنید، و بسیار اشخاص هم هستند که در راههای انحرافی باز هم این کار را می‌کنند. صورت عمل، یک صورت است، لکن معنی دو و محتوا دو است، میزان محتوای عمل است، نه صورت عمل. شمشیر علی بن ابی طالب- سلام الله علیه- و فرود آوردن شمشیر و به دشمن، آن شمشیر را ضربه زدن و او را کشتن، این امری است که در همه جا واقع می‌شود و بسیاری از اشخاص این عمل را کرده‌اند و می‌کنند. ارزش به اینها نیست، ارزش به آن است که در قلب علی بن ابی طالب چه می‌گذشته است و مرتبه اخلاص او چه اندازه بوده است.