ارزیابی همه جانبه مقام شهدا میسور نیست

پیام به رزمندگان و ملت ایران (مقامات معنوی رزمندگان- تجلیل از ایثارگران)
۲۱ بهمن ۱۳۶۱/ ۲۶ ربیع الثانی ۱۴۰۳
شهادت,
ارزیابی همه جانبه مقام شهدا میسور نیست

با فرا رسیدن یوم الله، روز بیست و دوم بهمن سالروز شکست باطل و جنود ابلیسی به دست حق طلب جند الله، ماها و نویسندگان و گویندگان و سخنوران اگر بخواهیم ارزش عمل این شهیدان و جانبازان راه خدا را و فداکاری آنان و حجم پیامد این شهادتها و جان‌نثاریها را بشماریم، شاید ناچار باشیم به عجز خود اعتراف کنیم، تا چه رسد به مراتب معنوی و مسائل انسانی و الهی آن، که بی‌شک عاجز و وامانده می‌باشیم. آنان که از این گونه عشق به لقاء الله و شهادت و بارقه‌های باطنی و جلوه‌های روحی که از ثمراتشان این گونه عشق است، غافل هستند و تا آخر عمر چون منِ قلم شکسته اسیر گره‌های طبیعت و دامهای شیطانی می‌باشند، دستشان از قله بلند این تحولات معجزه‌آسای الهی کوتاه است. پس اولی‌ آن است که به بعضی پیامدهای ظاهری مشهود بپردازیم- چه- که ارزیابی همه جانبه آن نیز میسور نیست.