افلاکیان نیز از درک مقام شهدا عاجزند

پیام به ملت ایران (تجلیل از مقام و منزلت شهیدان)
۶ شهریور ۱۳۶۲/ ۱۹ ذی القعده ۱۴۰۳
شهادت,
افلاکیان نیز از درک مقام شهدا عاجزند

شهادت در راه خداوند چیزی نیست که بتوان آن را با سنجشهای بشری و انگیزه‌های عادی ارزیابی کرد. و شهید در راه حق و هدف الهی را نتوان با دیدگاه امکانی به مقام والای آن پی‌برد؛ که ارزش عظیم آن معیاری الهی و مقام والای این دیدی ربوبی لازم دارد؛ و نه تنها دست ما خاک‌نشینان از آن و این کوتاه است، که افلاکیان نیز از راه یافتن به کنه آن عاجزند؛ چه که آنها از مختصات انسان کامل است، و ملکوتیان با آن مقام اسرارآمیز فاصله‌ها دارند.