بصیرت، مانع نفوذ

سخنرانی در جمع مسئولان جهاد سازندگی قم (رفع وابستگی- توطئه امریکا)
۶ آبان ۱۳۵۸/ ۶ ذی الحجه ۱۳۹۹
بصیرت, نفوذ,
بصیرت، مانع نفوذ

این تحولی که الآن در ملت پیدا شده است- که یک نمونه‌اش شما جوانهای عزیز من هستید که مشغول این طور فعالیتها هستید، زنها مشغول فعالیت هستند، مردها مشغول فعالیت هستند، جوانها همه مشغول فعالیت هستند- این تحول دیگر طوری است که پشتوانه این کشور است. آن وقت اینها می‌خواستند رخنه بکنند به اینجا که این تحول حاصل نشده بود؛ این بینایی برای ملت ما حاصل نشده بود. حالایی که از هر فردی بپرسی که دشمن تو کیست؟ می‌گوید دشمن من غرب و شرق است و امریکا هم در درجه اول است، صهیونیست هم در درجه اول است، این را دیگر نمی‌توانید شماها اغفال بکنید، این ملت را نمی‌توانید اغفال بکنید.