صاحبان بصیرت اهل سکوت نیستند

سخنرانی برای جمعی از اهالی تهران (لغو لایحه انجمن‌های ایالتی) «1»
۹ آذر ۱۳۴۱/ ۲ رجب ۱۳۸۲
بصیرت,
صاحبان بصیرت اهل سکوت نیستند

دولت باید بداند که علمای اسلام اهل اطلاع هستند و انسان بصیر و با دیانت نمی‌تواند قرآن و دیانت را در خطر ببیند و ساکت باشد. و آن مسلمانی که احتمال دهد- و لو به نحو یک در هزار- قرآن در خطر است نباید آرام باشد. ذخایر مردم را بردند، تحمل کردند؛ مادیات را بردند، صبر کردند؛ حالا دست دراز کرده‌اند به قرآن و نوامیس مسلمین.