شرف بزرگ شهدا

پیام به خانواده‌های شهدا و ایثارگران (مقام شهید در نزد خداوند)
صبح ۱۹ بهمن ۱۳۶۲/ ۵ جمادی الاول ۱۴۰۴ «۱»
شهادت,
شرف بزرگ شهدا

شرف بزرگِ شهدای در راه حق، «حیات عند الرّب» و ورود در «ضیافه الله» است.